Czym jest outsourcing BHP?


Każdy zakład pracy ma obowiązek działać zgodnie z przepisami BHP. Pracodawca musi zadbać o to, żeby nie narażać swoich pracowników na utratę zdrowia lub życia. Nawet praca biurowa może być obarczona dużym ryzykiem. Pracownicy muszą być więc odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie normy BHP trzeba spełnić w zakładzie pracy?

Większość przepisów dotyczących problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy zawarta jest w Kodeksie Pracy. Pracodawca musi zadbać o wiele kwestii związanych z BHP. Najważniejszą z nich jest wykonywanie szkoleń z zakresu bezpiecznego wykonywania obowiązków przez pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku. Takie szkolenie powinno odbyć się już w momencie przyjęcia nowego pracownika. Na szkoleniu poruszana jest między innymi tematyka odpowiedniego zachowania się w momencie wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego.

Jak zorganizować nadzór BHP w firmie?

Problematyka związana z bezpieczeństwem i higieną pracy jest bardzo złożona. W ramach tego zagadnienia niezbędne jest wyodrębnienie stanowiska, które będzie w pełni odpowiedzialne za zapewnienie dziania zakładu w zgodzie z przepisami BHP. Pracodawca powinien cyklicznie przeprowadzać audyt BHP, dzięki któremu może dowiedzieć się, jakie kwestie są w zakładzie do poprawienia. Nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie pracowników. Wszystkie wykazane zaniedbania mogą narazić pracodawcę na odpowiedzialność karną.

Jak działa outsourcing BHP?

Outsorcing BHP polega na zleceniu zadań związanych z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy zewnętrznej firmie. Firma zajmująca się tematyką BHP może przeprowadzać szkolenia wstępne i okresowe pracowników. Ma również odpowiednie kompetencje do tego, żeby przeprowadzić audyt BPH. Oddelegowanie zadań do zewnętrznego podmiotu ma wiele zalet. Może okazać się znacznie bardziej efektywne pod względem ekonomicznym. Spojrzenie z zewnątrz na problematykę BHP daje gwarancję, że ewentualne niedociągnięcia nie zostaną zamiecione pod dywan. Na takim rozwiązaniu mogą skorzystać również pracownicy zatrudnieni w firmie.