Kredyty frankowe nie zawsze są korzystne


Kredyty frankowe występują w dwóch formach: Pierwsza forma to kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego. Druga forma kredytu frankowego to kredyty denominowane do franka szwajcarskiego (CHF). Kredyt frankowy kancelaria. W przypadku kredytu indeksowanego kredytobiorca z umowy podpisanej z bankiem dowiaduje się o wielkości kredytu otrzymanego w złotych polskich. Także sam kredyt jest wypłacany kredytobiorcy w polskiej walucie. Druga forma kredytu frankowego to kredyt denominowany we franku szwajcarskim: Zgodnie z tą umową frankowicz wie jaka jest wielkość kredytu we frankach szwajcarskich. Jednak kredyt jest wypłacany frankowiczowi w złotówkach. Także w złotówkach musi on ten kredyt spłacać.

Frankowicze,to te osoby, które w przeszłości zdecydowały się na wzięcie kredytu w banku we franku szwajcarskim zamiast w złotym polskim. Dlaczego tak postępowali? Prawdopodobnie z powodu zaufania do jednej z najstabilniejszych walut świata, jaką był wtedy frank szwajcarski.
Niestety frankowicze bardzo zawiedli się, bo 2015 roku nastąpił początek kryzysu franka szwajcarskiego. Efektem tego stały się większe zobowiązania frankowiczów wobec banków.